04

2019

21 April 2019

Te gast bij Babel

Babel, SVT2 - 20:00

Naar aanleiding van de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 is Bart Moeyaert te gast bij Jessika Gedin van het boekenprogramma Babel.

23 April 2019

Festival van de boekhandel

Boekhandel Etiket, Kapelstraat 25, Deerlijk (B) - 19:30

In het kader van het Festival van de Boekhandel is Bart Moeyaert te gast in Boekhandel Etiket in Deerlijk. Hij wordt door Marie Vandenbogaerde geïnterviewd over de boeken die zijn leven hebben veranderd, hoe zijn leven zijn eigen boeken heeft veranderd, en over Tegenwoordig heet iedereen Sorry.

24 April 2019

Festival van de boekhandel

Boekhandel Salvator, Befferstraat 5, Mechelen (B) - 20:00

In het kader van het Festival van de Boekhandel zijn Gerda Dendooven en Bart Moeyaert te gast in Boekhandel Salvator in Mechelen. Ze worden geïnterviewd door Jochen van Aken, lezen voor (Bart), en tekenen live (Gerda).

25 April 2019

De keuze van Bart Moeyaert

De Ruiterhal, Azalealaan 6, Brasschaat (B) - 20:30

Op uitnodiging van De Tweede Lezer stelt Bart Moeyaert een lijstje met zijn tien favoriete boeken op. Daarvoor herschikt hij zijn hele boekenkast. Hij onderzoekt of hij de favorieten die hij al vaker heeft genoemd niet eens in vraag moet stellen.

26 April 2019

Wandeling

Muntpunt, Brussel (B) - 10:30

Op uitnodiging van Muntpunt in Brussel maakt Bart Moeyaert met tweedejaars van het Atheneum in Brussel een wandeling door de stad, en ze delen ervaringen.

05

2019

6 Mei 2019

Schoollezing

Kakelbontschool, Laken (B) - 10:40

Op uitnodiging van de Kakelbontschool in Laken geeft Bart Moeyaert een lezing voor de vijfde en de zesde klas.

6 Mei 2019

College

Universiteit, Antwerpen (B) - 14:00

Op uitnodiging van Universiteit Antwerpen neemt Bart Moeyaert deel aan een college omtrent de neo-realistische roman en gaat rond Tegenwoordig heet iedereen Sorry in gesprek met de studenten Jeugdliteratuur.

11 Mei 2019

Letterenhuisfestival 2019

Letterenhuis, Antwerpen (B) - 14:00 - 18:00

Het Letterenhuisfestival — een feest van woorden en verhalen — spitst zich in 2019 toe op de kunst van het bewaren. Schrijvers, dichters, buurtbewoners, zangers, rappers, slammers, kunstenaars en anderen gaan met dit thema aan de slag. Bart Moeyaert wordt om 16:30 geïnterviewd in het Letterenhuis, met op schoot een paar zaken die hij zorgvuldig bewaart.

16 Mei 2019

Studiedag

Congrescentrum De Kleiput, Duffel (B) - 15:45

Op uitnodiging van het Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel sluit Bart Moeyaert een studiedag over familiebetrokkendheid af met poëzie en (persoonlijke) verhalen.

18 Mei 2019

Grimmwald

Kapel voormalig kindersanatorium, Buizingen (B) - 14:00

Op zaterdag 18/05 organiseren de Bibliotheek van Halle en cultureel centrum ’t Vondel een evenement rond sprookjes. Locatie van Grimmwald is de kapel van het voormalige kindersanatorium in Buizingen, midden in het bos. In de aanloop naar het avondluik dat zich op volwassenen richt komt Bart Moeyaert langs om voor kinderen vanaf 8 jaar o.a. Luna van de boom voor te lezen.

06

2019

22 Juni 2019

Nooit Terug festival

Stadswerven, Dordrecht (NL) - 16:00 - 20:00

Bart Moeyaert treedt op zaterdag 22 juni aan als één van de dichters op het Nooit Terug Festival in Dordrecht. Een gedetailleerd programma wordt binnenkort bekendgemaakt op de site van het festival.

07

2019

24 Juli 2019

Literair Zomerlief

Kantl, Koningstraat 18, Gent (B) - 17:00 tot 18:00

Tijdens de Gentse Feesten, van 21 tot 28 juli 2019, ontmoeten een lezer en een auteur elkaar. Beiden kiezen ze op voorhand een fragment uit de wereldliteratuur. Vervolgens kan een gesprek ontstaan over het waarom van de keuze, over wat literatuur kan betekenen, over het schrijven/lezen in zomertijd, over zomerliefde. Op 24 juli ontmoeten nieuwslezer en journalist Freek Braeckman en Bart Moeyaert elkaar voor een goed gesprek, met aansluitend een glaasje in de binnentuin van Het Huis van Oombergen. Literair zomerlief  is een organisatie van het Vermeylenfonds, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), en Trefpunt vzw.

09

2019

10 September 2019

Bart Moeyaert te gast

Bibliotheek, Tritsstraat 5, Kampenhout (B) - 19:30

Op uitnodiging van de Bibliotheek van Kampenhout geeft Bart Moeyaert een lezing over (het ontstaan van) zijn werk.

10

2019

13 Oktober 2019

Ontbijtlezing

Bibliotheek, Asbroek 1C, Herselt (B) - 11:00

Op uitnodiging van de bibliotheek van Herselt geeft Bart Moeyaert een ontbijtlezing over zijn boeken, en hoe die verbonden zijn met zijn leven.